archives

Arkiv për

Ushtrim – veprime me numra

Të paraqiten në formatin 8 bitë në formë hexadecimale dhe binare në formën shenjë + vlerë absolute dhe komplement i dyshit, numrat : +127, -64. dhe -128. Të kryhen veprimet  127+127 dhe -64+127. Zhvillim 127 = 7F(hex) = 0 1111111 -64 =  0C(hex) = 1 1000000  – komplement i dyshit -128 = 80(hex) = 1 0000000 – … Vazhdoni leximin

Shumëzuesi me presje fikse … si realizohet ?!

REALIZIMI I NJE SHUMEZUESI ME PRESJE FIKSE Kërkohet të realizohet shumëzimi i dy numërave me presje fikse me 8 bitë : X = x0 x1 x2 …x7 dhe Y = y0 y1 y2….y7 për të perfituar produktin P = X * Y. Sejcili numër shprehet në formën : shenjë + vlerë absolute, ku bitët x0 … Vazhdoni leximin

Shumëzimi i numrave – Metoda e realizimit

Në një ALU, për realizimin e shumëzimit, përdoren këta regjistra: AC.MQ   <- DR X MQ ku : në regjistrin MQ vendoset shumëzuesi, në DR vendoset i shumëzueshmi, ndërsa në AC.MQ rezultati. Le te marrim një shembull Të realizohet shumezimi i dy numrave te paraqitur në formë binare : Y = 1010; X = 1101 Algoritmi … Vazhdoni leximin

Pak histori…

Në formë të përmbledhur këtu shtjellohet historia pasionante e kompjuterave elektronikë, që simbolikisht mund të thuhet se zë fill tek kokrra e vogël e rrërrës… Këtu më poshtë do te ndalemi vetem ne kompjuterat elektronike, nderkohe qe makina e pare llogaritese mekanike u krijua me 1623 nga Wilhelm Schickard e pasuar nga ajo e krijuar prej Blaise … Vazhdoni leximin

Kanë thënë…

“Computer science is no more about computers than Astronomy is about telescopes”  – Edsger Dijkstra “I have always wished that my computer would be as easy to use as my telephone… My wish has come true: I no longer know how to use my telephone” – Bjarne Stroustrup “The most important single decision I ever made was to … Vazhdoni leximin

Libra të tjerë…

Këtu më poshtë përpiluar një listë e shkurtër librash në gjuhën frënge  që trajtojnë temën e Arkitekturës së Kompjuterave. – OLIVIER TEMAM – Architecture des Ordinateurs, première partie. – DANIEL ETIEMBLE, CECILE GERMAIN – Architecture des Ordinateurs, première partie. – JEAN-ANTOINE MONTAGNON, ETIENNE PICHET – Architecture des Ordinateurs, Tome 1, Le sous-systeme central, Masson, 1986 … Vazhdoni leximin

Plotësime për Kapitullin I

Klikoni në lidhjet e mëposhtëme dhe do të gjeni informacion ilustrues për Kapitullin I. -Artikulli i Claude Shannon i vitit 1948, i cili konsiderohet si bazat teorike të teorisë së informacionit. – Claude Shannon – “A Mathematical Theory of Communication” . -Artikulli origjinal i Gordon Moore, që shërbeu si fillesë për  “ligjin e Moore”. Gordon Moore, Electronics, Volume 38, … Vazhdoni leximin

Libra që rekomandohen

Agim Çami Arkitektura e Kompjuterave ISBN 978-9928-4083-6-5 ISBN-13  978-1466354425 (Amazon.com) Botuesi :  Julvin2, Botim i parë, 2011 ——————————————————————————–  Agim Çami Organizimi dhe Arkitektura e Kompjuterave – Pjesa e parë (Nëpërmjet Shembujve dhe Ushtrimeve)  ISBN  978-9928-137-23-4 Botuesi :  Julvin2, Pjesa e parë, 2012   ————————————————————– David A. Patterson, John L. Hennessy Computer Organization and Design, The Hardware/Software Interface ISBN … Vazhdoni leximin

Ushtrim No.1-veprime me numra

Duke përdorur formatin me 32 bitë, paraqitni në formatet binare (shenjë + vlerë absolute), komplement i dyshit dhe BCD këta numra : +999, -999, +1000, -1000 Zhvillim : 1. +999 1.a     0 0000000000000000000001111100111 1.b     0 0000000000000000000001111100111-  numrat pozitivë paraqiten të pandryshuar 1.c     0000 0000000000000000100110011001 2. -999 2.a     1 0000000000000000000001111100111 2.b     1 1111111111111111111110000011001 2.c     0001 0000000000000000100110011001 3. +1000 … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic