archives

Arkiv për

Ushtrim no.2 … Input/Output

Supozoni se nje kompjuter, i cili perbehet, nder te tjera, nga nje CPU dhe dy pajisje periferike D1 dhe D2, qe komunikojne me kujtesen qendrore M nepermjet nje busi sistem te perbashket. CPU mund te ekzekutoje maksimumi 2×106  instruksione ne sekonde (2MIPS). Mesatarisht nje instruksion ekzekutohet ne 8 cikle clocku, 4 prej te cileve perdorin … Vazhdoni leximin

Quiz no.4 … Kujtesa RAM

Shënim : 2 exp. 4 = 24

Ushtrim… parimi i funksionimit të kujtesës kashé

Kujtesa e një kompjuteri  përbëhet nga kujtesa qëndrore e shoqëruar nga një kujtesë kashé e tipit « direct-mapped »  me madhësi 8 byte të organizuar në 8  linja (blloqe). Supozoni se procesori adreson kujtesën sipas sekuencës së  mëposhtëme të adresave të shprehura në decimal : 0x22, 0x24, 0x22, 0x24, 0x5, 0x16, 0x5, 0x24, 0x16, 0x22 a. Tregoni … Vazhdoni leximin

Ushtrim…pipeline, llogaritje performancash (CPI)

Supozojmë  se në një procesor  pipeline  të papriturat strukturore (“structural hazards”) janë evituar. Pra, faza “fetch” dhe kapja e kujtesës qëndrore (p.sh. me instruksione Load/Store) mund të kryhet në të njejtin cikël clocku. Për një program të caktuar, kemi këto të dhëna: 35 % e instruksioneve janë “Load” 20 % e instruksioneve janë “branch” 60 … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic