archives

AMAT

Kjo etiketë i është përshoqëruar 1 postimi

Ushtrime…kujtesë kashé, llogaritje AMAT

Ushtrim 1. Sistemi i kujtesës të një kompjuteri është i përbërë nga dy nivele : kujtesë kashé dhe kujtesë qëndrore. Kohëzgjatjet me të cilat procesori lexon këto kujtesa janë respektivisht 10 ns. dhe 100 ns.“Cache hit” ose “hit rate” është 90 %. Të llogaritet koha mesatare e kapjes (Average Memory Access Time) të kësaj kujtese. Zhvillim Average Access time … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic