archives

cache tag

Kjo etiketë i është përshoqëruar 2 postimeve

Ushtrim… parimi i funksionimit të kujtesës kashé

Kujtesa e një kompjuteri  përbëhet nga kujtesa qëndrore e shoqëruar nga një kujtesë kashé e tipit « direct-mapped »  me madhësi 8 byte të organizuar në 8  linja (blloqe). Supozoni se procesori adreson kujtesën sipas sekuencës së  mëposhtëme të adresave të shprehura në decimal : 0x22, 0x24, 0x22, 0x24, 0x5, 0x16, 0x5, 0x24, 0x16, 0x22 a. Tregoni … Vazhdoni leximin

Kujtesa kashé – “tag overhead”

Pavarësisht nga mënyra si organizohet një kujtesë kashé (direct mapped, associative), është e domosdoshme që, krahas të dhënave, në kashé të ruhen edhe adresat që këto të dhëna kanë në kujtesën qëndrore. Këto adresa quhen “address tag” ose “cache tag” dhe natyrisht që ato zenë hapsirë kujtese shumë të vlefshme në kashé. Pavarësisht nga kjo, “kapaciteti” i … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic