archives

CPI

Kjo etiketë i është përshoqëruar 6 postimeve

Ushtrim…pipeline, llogaritje performancash (CPI)

Supozojmë  se në një procesor  pipeline  të papriturat strukturore (“structural hazards”) janë evituar. Pra, faza “fetch” dhe kapja e kujtesës qëndrore (p.sh. me instruksione Load/Store) mund të kryhet në të njejtin cikël clocku. Për një program të caktuar, kemi këto të dhëna: 35 % e instruksioneve janë “Load” 20 % e instruksioneve janë “branch” 60 … Vazhdoni leximin

Quiz no.1

Krahasimi i performancës ndërmjet dy procesorëve ka kuptim kur kjo bëhet për një program të caktuar. Prandaj, edhe në quiz-in e mëposhtëm krahasimi kërkohet të bëhet për një progarm të njëjtë që ekzekutohet në të dy procesorët që kanë ISA të njejtë.

Pipeline…ushtrim-krahasim i performancave

Procesori A ka një pipeline me 5 stade, frekuencë clocku 500 MHz dhe një CPI mesatare =1.5. Procesori B ka një pipeline me 20 stade, frekuencë clocku 2 GHz. dhe një CPI mesatare =2.0. Te gjendet : Cili procesor ka performancë më të madhe dhe sa ? Zhvillim Llogaritim ekzekutimin e N instruksioneve nga procesorët A dhe … Vazhdoni leximin

Pipeline…ushtrim no.1

Merrni në konsideratë kodin e mëposhtëm : Loop:                 LOAD R1, 0(R2)                  ; ngarko R1 nga adresa 0+R2                 ADI R1,R1,#1                      ; R1=R1+1                 STORE 0(R2),R1                 ; ruaj R1 ne adresen 0+R2                 ADI R2,R2,#4                      ;R2=R2+4                 SUB R4,R3,R2                     ; R4=R3-R2                 JNZ R4,Loop                       ; Jump to Loop if R4=0 Supozoni se vlera fillestare e … Vazhdoni leximin

Dallimet RISC-CISC në shifra…

Për të parë nje aspekt sasior të dallimit RISC / CISC, le të marrim një shembull që ka të bëjë me shumëzimin e dy numrave: Të shkruhet procedura që llogarit produktin P=10 * 5 në një kompjuter me procesor CISC dhe pastaj në një RISC. CISC mov  ax,10 mov bx, 5 mul bx,ax RISC mov ax,0 mov … Vazhdoni leximin

CPI – Ushtrim: version i përmirësuar i Java-s

Një program i shkruar ne gjuhen Java kërkon 20 sekonda të ekzekutohet. Një version i ri i interpretuesit Java arrin të zvogëlojë numrin e instruksioneve të këtij programi me 40 %. Por, nga ana tjetër, ai e rrit CPI me 1.1 në krahasim me versionin e vjetër. Sa kohë do të kërkojë të ekzekutohet tani ky … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic