archives

kujtesë

Kjo etiketë i është përshoqëruar 14 postimeve

Kujtesa kashé – dy quize

—-

Kujtesa kashé në veprim… Shembuj

Pavarësisht se administrimi i kujtesës kashé kryhet tërësisht prej hardwarit të procesorit, kjo nuk do të thotë se programuesi është i çliruar prej mënyrës se si kodi i shkruar prej tij do të kapë të dhënat në kujtesë. Përkundrazi! Shfrytëzimi me mjeshtëri i vetisë së afërsisë që gëzojnë të dhënat, do të bëjë që efekti … Vazhdoni leximin

Quiz – kashé

Quiz …kashé me disa nivele

Kikoni në këtë  “link”, i cili  do të mund t’ju ndihmonte për këtë quiz.

Quiz – kashé

Quiz no.4 … Kujtesa RAM

Shënim : 2 exp. 4 = 24

Ushtrim… parimi i funksionimit të kujtesës kashé

Kujtesa e një kompjuteri  përbëhet nga kujtesa qëndrore e shoqëruar nga një kujtesë kashé e tipit « direct-mapped »  me madhësi 8 byte të organizuar në 8  linja (blloqe). Supozoni se procesori adreson kujtesën sipas sekuencës së  mëposhtëme të adresave të shprehura në decimal : 0x22, 0x24, 0x22, 0x24, 0x5, 0x16, 0x5, 0x24, 0x16, 0x22 a. Tregoni … Vazhdoni leximin

Quiz no.2

Ushtrime…kujtesë kashé, llogaritje AMAT

Ushtrim 1. Sistemi i kujtesës të një kompjuteri është i përbërë nga dy nivele : kujtesë kashé dhe kujtesë qëndrore. Kohëzgjatjet me të cilat procesori lexon këto kujtesa janë respektivisht 10 ns. dhe 100 ns.“Cache hit” ose “hit rate” është 90 %. Të llogaritet koha mesatare e kapjes (Average Memory Access Time) të kësaj kujtese. Zhvillim Average Access time … Vazhdoni leximin

Kujtesa kashé – “tag overhead”

Pavarësisht nga mënyra si organizohet një kujtesë kashé (direct mapped, associative), është e domosdoshme që, krahas të dhënave, në kashé të ruhen edhe adresat që këto të dhëna kanë në kujtesën qëndrore. Këto adresa quhen “address tag” ose “cache tag” dhe natyrisht që ato zenë hapsirë kujtese shumë të vlefshme në kashé. Pavarësisht nga kjo, “kapaciteti” i … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic