archives

memory

Kjo etiketë i është përshoqëruar 8 postimeve

Kujtesa kashé – dy quize

—-

Kujtesa kashé në veprim… Shembuj

Pavarësisht se administrimi i kujtesës kashé kryhet tërësisht prej hardwarit të procesorit, kjo nuk do të thotë se programuesi është i çliruar prej mënyrës se si kodi i shkruar prej tij do të kapë të dhënat në kujtesë. Përkundrazi! Shfrytëzimi me mjeshtëri i vetisë së afërsisë që gëzojnë të dhënat, do të bëjë që efekti … Vazhdoni leximin

Quiz – kashé

Quiz …kashé me disa nivele

Kikoni në këtë  “link”, i cili  do të mund t’ju ndihmonte për këtë quiz.

Quiz – kashé

Quiz no.4 … Kujtesa RAM

Shënim : 2 exp. 4 = 24

Ushtrime…kujtesë kashé, llogaritje AMAT

Ushtrim 1. Sistemi i kujtesës të një kompjuteri është i përbërë nga dy nivele : kujtesë kashé dhe kujtesë qëndrore. Kohëzgjatjet me të cilat procesori lexon këto kujtesa janë respektivisht 10 ns. dhe 100 ns.“Cache hit” ose “hit rate” është 90 %. Të llogaritet koha mesatare e kapjes (Average Memory Access Time) të kësaj kujtese. Zhvillim Average Access time … Vazhdoni leximin

Ushtrim… kujtesa kashé dhe influenca e saj në CPI

Një procesor me arkitekturë Load/Store dhe me një pipeline të thjeshtë ka një CPI ideale =1. Frekuenca e tij e clockut është  1 Ghz.  Frekuenca e ekzekutimit të instruksioneve Load/Store është 25%. Procesori komunikon me një kujtesë kashé të ndarë në “I-Cache” = Instruksion kashé dhe  “D-Cache“= Data kashé, me këto parametra: I-Cache : Miss … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic