archives

menyra adresimi

Kjo etiketë i është përshoqëruar 3 postimeve

David Patterson – 4 parime për konceptimin e kompjuterave

David Patterson dhe John Hennessy në librin e tyre “Computer Organization and Design -The Hardware/Software Interface”, bëjnë këtë analizë në lidhje me parimet themelorë që duhet të ndiqen gjatë konceptimit të një procesori. Përzgjedhja e bashkësisë së instruksioneve (ISA) të një procesori është një proces delikat, pasi ai duhet të balancojë këta tre faktorë : a.    … Vazhdoni leximin

Ushtrim no.2 – µprocesor Intel, mënyrat e adresimit

Le të marrim një rast konkret. Në një procesor Intel, regjistrat DS, BX dhe SI dhe kujtesa qëndrore përmbajnë vlerat  si në figurën e mëposhtëme: Cila do të ishte vlera e regjistrit akumulator AX, pas ekzekutimit të instruksioneve të mëposhtëm ? MOV   AX, 3600H MOV   AX,[1200] MOV   AX,BX MOV   AX,[BX] MOV   AX,1100H[BX] MOV   AX,[BX][SI] Zhvillim : Në … Vazhdoni leximin

Ushtrim no.1 – mënyrat e adresimit

Kujtesa qëndore dhe regjistri RX kanë vlerat si në figurë : Supozoni se procesori ekzekuton instruksionin : LOAD 900 Kërkohet të gjeni vlerat që ngarkohen ne regjistrin akumulator në vartësi të menyrës së adresimit që përdor instruksioni LOAD. Vendosini ato në tabelën e mëposhtëme : MENYRA E ADRESIMIT VLERA E NGARKUAR NE AKUMULATOR IMEDIATE DIREKTE … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic