archives

performance

Kjo etiketë i është përshoqëruar 8 postimeve

“Simbioza” SATA – HDD/SSD

Ndërfaqa SATA në “simbiozë” me perfomancën e “hard disk drive”    SATA (akronim i Serial AT Attachment) është ndërfaqe e tipit bus, që shërben për komunikimin e njësisë qëndrore kompjuterike, ose  “host”, me pajisjet e kujtesave masive si p.sh. “hard disk drives” (shkurt HDD), DVD/CD ose SSD (Solid State Drives). Figura bashkangjitur tregon vendndodhjen e … Vazhdoni leximin

Ligji i G. Moore dhe “Dennard’s scaling”

Në vitin 1965, Gordon Moore, në artikullin e tij [1], tashmë të famshëm,  parashikonte : “Për qarqet e thjeshtë, kostoja e një komponenti është pothuajse  në përpjestim të zhdrejtë me numrin e komponentëve. Kjo sepse, në të njëjtën copë gjysëmpërçuesi, duke përdorur të njëjtën mbështjellje, (“package”) do të mund të vendosen më shumë komponentë. Por, … Vazhdoni leximin

Kujtesa kashé në veprim… Shembuj

Pavarësisht se administrimi i kujtesës kashé kryhet tërësisht prej hardwarit të procesorit, kjo nuk do të thotë se programuesi është i çliruar prej mënyrës se si kodi i shkruar prej tij do të kapë të dhënat në kujtesë. Përkundrazi! Shfrytëzimi me mjeshtëri i vetisë së afërsisë që gëzojnë të dhënat, do të bëjë që efekti … Vazhdoni leximin

Çfarë është “The Power Wall”?

Në figurën e mëposhtëme (marrë prej Patterson&Hanessy) tregohet trendi rritës i performancës së procesorëve të ndryshëm, prej vitit 1978 – 2005, shprehur në SPECint. Kështu, falë zhvillimeve të arkitekturës, mikroarkitektorës dhe teknologjisë së procesorëve, prej vitit 1986-2002, perfomanca e tyre ështe rritur me rreth 52 %  në vit, ose dyfishuar çdo dy vjet. Sipas këtij grafiku, … Vazhdoni leximin

Ligji i Amdahl-it – vlerësim kosto/performancë për një “CPU-upgrade”

Supozoni se nga vëzhgimi që ju i keni bërë punës së kompjuterit tuaj personal, keni vënë re se mesatarisht CPU e tij është i ngarkuar në 50 % të kohës. Pjesën tjetër, pra 50 % të kohës, procesori pret që operacionet  I/O të përfundojnë. Ju po mendoni që të kryeni një “upgrade” procesorit tuaj, duke … Vazhdoni leximin

Quiz – perfomancë e CPU

Shënim : Supozoni se aplikimi nuk mund të paralelizohet.

Quiz no.1

Krahasimi i performancës ndërmjet dy procesorëve ka kuptim kur kjo bëhet për një program të caktuar. Prandaj, edhe në quiz-in e mëposhtëm krahasimi kërkohet të bëhet për një progarm të njëjtë që ekzekutohet në të dy procesorët që kanë ISA të njejtë.

Pipeline…ushtrim-krahasim i performancave

Procesori A ka një pipeline me 5 stade, frekuencë clocku 500 MHz dhe një CPI mesatare =1.5. Procesori B ka një pipeline me 20 stade, frekuencë clocku 2 GHz. dhe një CPI mesatare =2.0. Te gjendet : Cili procesor ka performancë më të madhe dhe sa ? Zhvillim Llogaritim ekzekutimin e N instruksioneve nga procesorët A dhe … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic