archives

pipeline

Kjo etiketë i është përshoqëruar 11 postimeve

Out-of-Order Pipeline – shembuj

Se shpejti ketu do te filloje nje rubrike me teme :  “Out-of-Order Pipeline”.

Quiz pipeline

Plotësime për Kapitullin 3 – Njësia qëndrore – “datapath”

Klikoni në lidhjet e mëposhtëme dhe do të gjeni informacion ilustrues dhe plotësues për Kapitullin 3. Ekzekutim step-by-step në një pipeline me 5 stade “Control hazards” – shembull si detektohen  Busi Intel QPI (Quick Path Interconnect) Pipelines – Stanford University – Kurs EE382a -2010

“Control hazards” – shembull si optimizohen dhe detektohen

“Control hazards” ose të papriturat e kontrollit, ndodhin kur rrjedha e instruksione në një pipeline ndërpritet nga instruksione “të ndërprerjes së sekuencës”, siç janë p.sh. jump, branch, loop, call/ret etj. Më poshtë trajtohet një rast i tillë. Në një procesor MIPS ekzekutohet kodi i mëposhtëm : 36        sub  $10, $4, $8 40        beq $1, $3, … Vazhdoni leximin

Quiz – pipeline

Ushtrim…pipeline, llogaritje performancash (CPI)

Supozojmë  se në një procesor  pipeline  të papriturat strukturore (“structural hazards”) janë evituar. Pra, faza “fetch” dhe kapja e kujtesës qëndrore (p.sh. me instruksione Load/Store) mund të kryhet në të njejtin cikël clocku. Për një program të caktuar, kemi këto të dhëna: 35 % e instruksioneve janë “Load” 20 % e instruksioneve janë “branch” 60 … Vazhdoni leximin

Quiz no.3

Pipeline…ushtrim-krahasim i performancave

Procesori A ka një pipeline me 5 stade, frekuencë clocku 500 MHz dhe një CPI mesatare =1.5. Procesori B ka një pipeline me 20 stade, frekuencë clocku 2 GHz. dhe një CPI mesatare =2.0. Te gjendet : Cili procesor ka performancë më të madhe dhe sa ? Zhvillim Llogaritim ekzekutimin e N instruksioneve nga procesorët A dhe … Vazhdoni leximin

Pipeline…vlerësim i performancave

Për shkak edhe të ekzistencës së “pipeline hazards”,  procesorët pipeline realizojnë një performancë më të ulët se ajo teorike. Kështu, në formë të përgjithshme, mund të shkruajmë: CPI pipeline= CPI ideale + mesatarja e cikleve të clockut të “ngecjeve” për instruksion Shënim : termi “ngecje” është përkthim i “stall” në anglisht. Për një procesor të … Vazhdoni leximin

Pipeline…latency / throughput

Supozojmë se kemi dy procesorë të ndryshëm të organizuar sipas : “Single-cycle datapath” ose vetëm me një stad pipeline me cikël clocku T1. Një pipeline me n stade dhe me një cikël clocku Tn. Të gjenden : “Datapath latency”  për procesorin “single cycle”. “Datapath latency”  për procesorin pipeline. Cili prej tyre ka “Datapath latency”   më … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic