archives

JAVA

Kjo etiketë i është përshoqëruar 3 postimeve

Përse Android përdor Dalvik dhe jo Sun JVM?

Për ekzekutimin e programeve Java, në sistemin Android, përdoret “Dalvik Virtual Machine”, i cili ndryshon shumë nga një makinë standarde siç është p.sh. Sun JVM. Në rreshtat e mëposhtëm do të përqendrohemi eksluzivisht në dallimet e arkitekturës se përdorur nga këto dy “Java Virtual Machines (JVM)”. Gjuha e programimit Java lindi si nevojë për të krijuar … Vazhdoni leximin

Makina me zero operandë

Një makinë do të quhet me zero operandë, në rastin kur instruksionet aritmetike dhe logjike të saj nuk specifikojnë asnjë operandë në instruksion.  Këto makina njihen me emrat “zero-address machine”, “stack machine” apo “zero operand instructions”. Kështu instruksioni i mbledhjes do të ishte thjesht : ADD    Që një instruksion të mund të realizojë veprime … Vazhdoni leximin

CPI – Ushtrim: version i përmirësuar i Java-s

Një program i shkruar ne gjuhen Java kërkon 20 sekonda të ekzekutohet. Një version i ri i interpretuesit Java arrin të zvogëlojë numrin e instruksioneve të këtij programi me 40 %. Por, nga ana tjetër, ai e rrit CPI me 1.1 në krahasim me versionin e vjetër. Sa kohë do të kërkojë të ekzekutohet tani ky … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic