archives

Arkiv për

Ushtrim – shumatoret, llogaritja e shpejtesise se mbledhjes.

Supozoni se  tre shumatore ne paralel me 16 bite jane realizuar respektivisht sipas tre metodave: “ripple carry adder”, 4 bit “Carry Lookahead adder”  te vendosur ne kaskade, dhe “Carry Lookahead adder” i plote. Krahasoni shpejtesite me te cilen llogaritet mbetja Ci ne keta shumatore. Zhvillim Nje menyre e thjeshte, per te llogaritur vonesen qe shkaktohet gjate nje operacioni logjik, … Vazhdoni leximin

Buffer Overflow … Ja një nga arsyet perse ndodh!

“Buffer overflow” ose “buffer overrun” eshte nje anomali qe ndodh kur nje program, gjate procesit te shkrimit ne nje “buffer”, kapercen kufijte e  percaktuar te tij duke shkruar ne kujtesen bashkangjitur buferit. Ka shume arsye perse mund te ndodhe nje fenomen i tille. Ketu me poshte do te trajtojme rastin kur nje “buffer overflow” shkaktohet nga nje “overflow” gjate veprimeve arithmetike … Vazhdoni leximin

Overflow – Hardware/Software Interface

Eshtë i njohur fakti që fenomeni “overflow” (kapërderdhje) ndodh kur rezultati i nje veprimi arithmetik nuk mund te paraqitet me hardwarin qe kemi në dispozicion dhe që sinjalizohet nga indikatori (“flag”) OF.  Ky indikator shprehet nga barazimi OF=CF XOR rs dhe kur nje “overflow” ndodh kemi automatikisht që OF=1. Si percillet fenomeni i “overflow” qe zë fill ne ALU … Vazhdoni leximin

CPI – Ushtrim: version i përmirësuar i Java-s

Një program i shkruar ne gjuhen Java kërkon 20 sekonda të ekzekutohet. Një version i ri i interpretuesit Java arrin të zvogëlojë numrin e instruksioneve të këtij programi me 40 %. Por, nga ana tjetër, ai e rrit CPI me 1.1 në krahasim me versionin e vjetër. Sa kohë do të kërkojë të ekzekutohet tani ky … Vazhdoni leximin

Regjistroni adresën tuaj e-mail për të marrë artikujt e rinj nëpërmjet mesazheve ...

Kategori

Intel CPU Architectures

Procesore Apple Ax

Apple A12 Bionic